Przejdź do zawartości
hero-banner-mobile-only-image-sustainability-1150x1208

Zrównoważony rozwój

Nasze zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

Nasza strategia

Dla Bolton Adhesives zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie dobrej i odnoszącej sukcesy działalności, która szanuje prawa osób zaangażowanych w nasze łańcuchy wartości, szanuje lokalne społeczności i chroni zasoby naturalne, na których opiera się nasza działalność.

Kierując się naszym zaangażowaniem, naszymi ludźmi i naszymi markami, dbamy o zdrowy i zrównoważony rozwój, aby zapewnić dobrobyt zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

Dlatego uważamy, że rozwijając naszą działalność, powinniśmy mieć na uwadze zarówno ludzi, jak i planetę, wykorzystując pomysłowość do opracowywania nowych rozwiązań na przyszłość i ulepszania naszej codziennej działalności.

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju firmy Bolton określa priorytety, na których chcemy się skupić w nadchodzących latach, wyraźnie podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie i wyznacza precyzyjne cele krótko- i średnioterminowe. Została ona przyjęta przez Bolton Adhesives.

Zrównoważony rozwój

Nasze filary

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach:

  1. MARKI o pozytywnym wpływie: wszystkie nasze marki dążą do tworzenia wartości, która umożliwia ludziom prowadzenie zrównoważonego stylu życia.

  2. Nasze zaangażowanie w NATURĘ: chcemy stale zmniejszać nasz ślad węglowy i wspierać inicjatywy regeneracyjne, aby mieć pozytywny wpływ na przyrodę

  3. Zaangażowanie na rzecz LUDZI: chcemy mieć pewność, że wszystkie nasze łańcuchy wartości gwarantują ochronę praw człowieka oraz zapewniają równe i dobre szanse naszym pracownikom i społecznościom lokalnym.

Nasze zaangażowanie na rzecz lepszego świata

Z naszymi produktami każdego dnia mają styczność miliony ludzi. Dzięki naszym markom tworzymy wartość, która przynosi korzyści ludziom i przyrodzie.

Dużą część produktów wytwarzamy we własnych fabrykach w Niemczech i Holandii. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności społecznej wobec pracowników i partnerów biznesowych, a także społeczeństwa. Wspieramy aktywny udział naszych pracowników w inicjatywach CSR. 

Współpracując z Ecovadis, największym na świecie i najbardziej zaufanym dostawcą korporacyjnych ratingów zrównoważonego rozwoju, będziemy nadal zwiększać nasz wpływ na zrównoważone łańcuchy dostaw. Będziemy stopniowo oceniać naszych strategicznych dostawców pod kątem ich efektywności środowiskowej i społecznej oraz identyfikować możliwości poprawy w obszarach „Środowisko”, „Praca i prawa człowieka”, „Etyka” i „Zrównoważone zamówienia”.

Nasze działania opierają się na odpowiednich przepisach, regulacjach i porozumieniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w celu systematycznego zmniejszania ryzyka. Umożliwia nam to tworzenie, utrzymywanie oraz rozwój bezpiecznych i trwałych miejsc pracy, zapewniających możliwości wzrostu i rozwoju. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

Aby spełnić te wymagania w perspektywie długoterminowej, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z międzynarodowymi normami 9001 i 14001, a także do ciągłego rozwijania naszej działalności na rzecz środowiska i polityki zerowej tolerancji.

Mamy obowiązek przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Wierzymy, że każdy może wywierać pozytywny wpływ. Dlatego dążymy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i dokładamy wszelkich starań, aby chronić naturalny ekosystem, od którego zależy nasza działalność. W 2023 r. opublikowaliśmy nasz pierwszy raport dotyczący emisji dwutlenku węgla, stanowiący solidną podstawę do zdefiniowania jasnej strategii dekarbonizacji z konkretnymi działaniami służącymi redukcji emisji. 

Od 2017 r. zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 40% (zakres 1 i 2)*. Przeszliśmy na 100% odnawialną energię elektryczną we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych oraz magazynach w Holandii i Niemczech. 93% naszych odpadów jest poddawanych recyklingowi lub odzyskiwanych zgodnie z naszym celem, jakim jest zero odpadów trafiających na wysypiska. Stosujemy rygorystyczne zasady gospodarki wodnej z zamkniętymi cyklami chłodzenia, aby utrzymać zużycie wody** na niskim poziomie. Staramy się również, aby surowce pochodziły od dostawców zlokalizowanych jak najbliżej naszych zakładów produkcyjnych. Do chwili obecnej mamy około 300 dostawców surowców, z których 96% znajduje się w Europie.


* 2022 r. w porównaniu do 2017 r.

** Wskaźnik wodochłonności odnoszący się do wyrobów gotowych = pobór wody/tonę wytworzonych produktów = 0,97 w 2022 r.

Nasze produkty

NAGRODA GREEN BRANDS

Nasze produkty ReNATURE wielokrotnie otrzymywały nagrody „Green Brands” i oficjalnie noszą odpowiednią etykietę Green Brands.  

Więcej informacji: greenbrands.org

UHU STIC RENATURE

UHU stic ReNATURE to pierwszy na świecie klej w sztyfcie z opakowaniem wykonanym z surowców roślinnych. Jego opakowanie składa się w 58% z odnawialnego bioplastiku, pozyskiwanego z trzciny cukrowej. Formuła UHU stic składa się w 98% z naturalnych składników (w tym wody). Wszystko to razem oznacza mniejszą emisję CO₂ i mniejsze zużycie paliw kopalnych w porównaniu do tradycyjnego kleju w sztyfcie UHU.

UHU TWIST & GLUE RENATURE

UHU twist & glue ReNATURE to pierwszy na świecie klej w butelce wykonany z surowców pochodzenia roślinnego. Jego butelka składa się w 88% z odnawialnego bioplastiku, pozyskiwanego z trzciny cukrowej. Formuła UHU twist & glue składa się w 98% z naturalnych składników (w tym wody). Wszystko to razem oznacza mniejszą emisję CO₂ i mniejsze zużycie paliw kopalnych w porównaniu z tradycyjną butelką UHU twist & glue.

Nasze podejście do bardziej zrównoważonego stylu życia, opakowań i receptur

Promowanie zrównoważonego stylu życia

Jesteśmy orędownikami nowych wzorców konsumpcji i bardziej zrównoważonego stylu życia, wydłużając żywotność przedmiotów i mądrzej wykorzystując dostępne zasoby. 

Dzięki naszej kampanii „Zepsute? Napraw!” chcemy uświadomić konsumentom potrzebę wydłużenia żywotności produktu i pokazać, jak można szybko i trwale naprawić zepsute przedmioty za pomocą naszych produktów.

Kampania jest prowadzona w partnerstwie z Fundacją Repair Café International, organizacją non-profit, której misją jest minimalizacja odpadów, odpowiedzialne korzystanie z zasobów oraz łączenie ludzi na nowe i ekscytujące sposoby.

OPAKOWANIE

Naszym nadrzędnym celem jest ponowne przemyślenie opakowań (i, w razie potrzeby, takźe i produktów) zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przekształcanie ich poprzez innowacje i inspirację najlepszymi praktykami na naszych rynkach.

Naszym priorytetem jest zużywanie mniejszej ilości opakowań i materiałów oraz zwiększanie możliwości recyklingu naszych opakowań lub utrzymywanie zasobów w obiegu tak długo, jak to możliwe, a także angażowanie konsumentów w recykling, kompostowanie lub ponowne wykorzystanie naszych opakowań tam, gdzie jest to właściwe. To podejście dotyczy wszystkich opakowań, począwszy od tych o największym udziale w sprzedaży.

Zobowiązujemy się również do proaktywnej współpracy z naszymi kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zarówno na wyższym, jak i niższym szczeblu naszego łańcucha wartości, aby urzeczywistnić to podejście, uznając, że musimy współpracować, aby osiągnąć jak najlepsze i najbardziej zrównoważone wyniki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej "Dyrektywie w sprawie opakowań".

ODPOWIEDZIALNE RECEPTURY

Dążymy do zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów i pracowników, a także zagrożeń środowiskowych i społecznych związanych z surowcami i recepturami, zarówno w istniejących produktach, jak i w naszym procesie innowacji i rozwoju. 

Wszystkie nasze produkty i technologie są dokładnie testowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo zarówno dla zdrowia, jak i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą "Zasadami dotyczącymi składników i surowców".

Ponadto postawiliśmy sobie nowy cel, jakim jest zwiększenie cyrkularności naszych surowców. Zakładając poziom 28% w 2022 r., do 2030 r. dążymy do tego, aby 50% naszych surowców pochodziło ze źródeł cyrkularnych, tj. z surowców odnawialnych/pochodzenia biologicznego lub pochodzących z recyklingu/regeneracji/rafinacji, lub pochodzących z obfitych złóż mineralnych lub certyfikowanego procesu przetwarzania biomasy.

Publikacje

Raport NA TEMAT zrównoważonego rozwoju

Pobierz nasz najnowszy raport na temat zrównoważonego rozwoju i dowiedz się więcej o naszych zobowiązaniach.

Certyfikat ISO 9001 : 2015

Pobierz certyfikat

Certyfikat ISO 14001 : 2015

Pobierz certyfikat

Certyfikat ISO 45001 : 2018

Pobierz certyfikat

Kontakt

Chcemy zaangażować się w otwarty dialog ze wszystkimi interesariuszami . W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: