Μετάβαση στο περιεχόμενο
klebetechnik_masthead_content_page_1600x356-mobile

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Τεχνική εμπειρία που μένει.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Συγκόλληση είναι η ένωση δύο μερών μέσω ενός στρώματος κόλλας. Η κόλλα σκληραίνει καθώς στεγνώνει ή μέσω μιας χημικής αντίδρασης και έτσι συγκρατεί τα κολλημένα μέρη. Δύο παράγοντες επηρεάζουν τη δύναμη της συγκόλλησης:

ΠΡΟΣΦΥΣΗ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

Η σωστή πρόσφυση επιτυγχάνεται όταν υπάρχει στενή επαφή μεταξύ της επιφάνειας του αντικειμένου που θα συγκολληθεί και της κόλλας. Αυτό καθίσταται δυνατό μόνο όταν δεν υπάρχουν ξένα σωματίδια στο κενό. Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη. Η πρόσφυση βελτιώνεται εάν λειάνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο, καθώς έτσι απομακρύνονται τα ξένα σώματα από το αντικείμενο και αυξάνεται η έκταση της επιφάνειας.

ΣΥΝΟΧΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ)

Η συνοχή αναφέρεται στο πώς συγκρατούνται τα κολλημένα μέρη (μόρια).

Όσο μεγαλύτερη η συνοχή τόσο μεγαλύτερη η σταθερότητα της κόλλας.

Κατά τη συγκόλληση, η μέγιστη συνοχή επιτυγχάνεται όταν η κόλλα δεν εφαρμόζεται σε παχύ στρώμα.

Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΒΗΜΑ 1

Καθαρίστε τυχόν σκόνη, σκουριά, υπολείμματα βαφής και άλλα ξένα σώματα από την επιφάνεια.

ΒΗΜΑ 2

Λειάνετε την επιφάνεια τρίβοντάς την με γυαλόχαρτο.

ΒΗΜΑ 3

Αφαιρέστε σχολαστικά τυχόν λίπη από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Κατάλληλα για αυτή τη χρήση είναι το ασετόν, το οινόπνευμα ή το διαλυτικό κυτταρίνης.

ΒΗΜΑ 4

Αφήστε τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν να στεγνώσουν.

ΒΗΜΑ 5

Μην αγγίζετε τις προετοιμασμένες επιφάνειες για να αποφύγετε να τους μεταφέρετε έλαια από το δέρμα σας.

ΒΗΜΑ 6

Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα κόλλας (προσέξτε τον χρόνο εξάτμισης σε περίπτωση κόλλας επαφής).

ΒΗΜΑ 7

Διατηρήστε τις επιφάνειες στις οποίες μόλις εφαρμόσατε κόλλα απαλλαγμένες από σκόνη και ρύπους.

ΒΗΜΑ 8

Διακόψτε τις εργασίες τριψίματος μέχρι να συγκολληθούν τα δύο μέρη.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Προσαρμογή των επιφανειών που θα κολληθούν βάσει σχήματος και μεγέθους 

Ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, ο τύπος του φορτίου είναι καθοριστικός όσον αφορά την πρόσφυση. Με τη χρήση απλών μεθόδων, οι αδύναμες ενώσεις κόλλας μπορούν να ενισχυθούν και να γίνουν πιο σταθερές. Κρατήστε τα μέρη που θα συγκολληθούν και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση στην οποία θα κατευθύνεται και το φορτίο σε επόμενο χρόνο. Έτσι θα καταλάβετε ποιες δυνάμεις ενεργούν και σε ποιες κατευθύνσεις και θα μπορέσετε να καθορίσετε τον τύπο του φορτίου.

ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σε περίπτωση μικρού φορτίου/τάσης εφελκυσμού, επιλέξτε τη μετωπιαία σύνδεση.

ΛΟΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθοςτων επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις λοξά.

ΛΟΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις λοξά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις με μονή επικάλυψη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις με διπλή επικάλυψη.

ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΚΕΝΟΥ

Σε αυτή την περίπτωση ένα άνισο φορτίο εφαρμόζεται σε ολόκληρη της επιφάνεια συγκόλλησης (κάθετα στην επιφάνεια συγκόλλησης) Ενισχύστε όπως με το φορτίο εφελκυσμού ή τοποθετήστε ένα δακτύλιο συγκράτησης γύρω από αυτό.

ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ

Εύκαμπτα υλικά μπορούν να ξετυλιχτούν ως αποτέλεσμα δυνάμεων αποφλοίωσης. Οι επιφάνειες συγκόλλησης μπορούν να ενισχυθούν έτσι ώστε να εξουδετερωθεί το φορτίο αποφλοίωσης μέσω:

A)

Εφαρμογής κόλλας σε μια ενισχυμένη λωρίδα υλικού.

B)

Τοποθετώντας το εύκαμπτο τμήμα γύρω από το άκρο του πιο άκαμπτου τμήματος.

C)

Στρογγυλοποιώντας στις επικίνδυνες ακμές.