Μετάβαση στο περιεχόμενο
sekundarstufe_masthead_content_page_1600x356-mobile-overlay

ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διδακτικές ενότητες από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς.

Ακόμα και στο νηπιαγωγείο και το σχολείο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα σωρό διαφορετικά υλικά. Είτε στο παιχνίδι, είτε στα πλαίσια του μαθήματος, οι χειροτεχνίες συμβάλλουν στην εκμάθηση και τη δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα βοηθούν σημαντικά και στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ανάπτυξη ακόμα καλύτερων και ασφαλέστερων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των επόμενων γενιών, αποτελεί για εμάς μια πρόκληση και μια δέσμευση. Συνεπώς, η βιωσιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και οι δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής πολιτικής μας.

Διαβάστε περισσότερα