Preskoči na sadržaj

MOKRA LJEPILA

Mokra se ljepila nanose samo na jedan dio onoga što se lijepi; taj se dio odmah lijepi na drugi dio. Dijelovi se moraju držati zajedno jer do prianjanja dolazi tek kada otapala ispare. U ljepilima bez otapala, nosiva je tvar voda. Mokra ljepila najbolje se suše na materijalima s otvorenim porama.

Ljepila s otapalima upotrebljavaju se za razne vrste radova. Ti radovi posebice uključuju vrlo veliku brzinu primjene, kada je potrebno izbjegavati savijanje papira ili kada se lijepe neporozni materijali. Ova se ljepila sastoje od smole ili gume koja je pretvorena u tekući oblik s pomoću tradicionalnih otapala, npr. alkohola, acetona ili metil-acetata. Ljepilo se stvrdne kao rezultat isparavanja otapala. Zbog toga otapalo mora moći izaći iz materijala. To je slučaj kod drva, kartona i kože. U slučaju nepropusnih, hermetički zatvorenih materijala poput metala, porculana ili tvrde plastike, zalijepljena površina mora biti što je više moguće duža i uža kako bi otapalo moglo izaći sa strane. Mnoge vrste plastike, u različitoj mjeri, korodiraju ili se čak rastapaju otapalima. Zato se, kada lijepite plastiku, uvijek morate pridržavati odgovarajućih uputa na pakiranju.

Propusni materijali

Nepropusni materijali

KONTAKTNA LJEPILA

Kontaktna ljepila nanose se na oba dijela koji se lijepe. Nakon naznačenog vremena čekanja, koje ovisi o otapalu, dijelovi se spajaju velikom silom. Dijelovi se spajaju trenutno. Opterećenje se može primijeniti na zalijepljeni materijal nakon kratkog vremena.

Kontaktna ljepila UHU, poput univerzalnog lijepila UHU Power ili UHU greenit, nanose se dvostranom metodom lijepljenja. Posebice su prikladna za lijepljenje gustih materijala koji propuštaju otapala. Kontaktna ljepila omogućuju stvaranje trenutnih veza koje postaju vrlo snažne nakon kratkog vremena. Ostaju elastične čak i kada se osuše, pa su zato posebno prikladne za materijale koji moraju ostati fleksibilni na zalijepljenom spoju (npr. potplate cipela, kožno remenje). Kontaktna se ljepila također upotrebljavaju za obradu velikih površina (npr. furniranje stolova). Također su dostupna kontaktna ljepila UHU bez otapala.

Što je "kontaktno lijepljenje"?

REAKTIVNA LJEPILA

Reaktivna su ljepila ona koja se stvrdnu kao posljedica kemijskih, fizičkih ili katalitičkih procesa. Ovisno o reaktivnom ponašanju, mogu imati jednu ili dvije komponente.

JEDNOKOMPONENTNA REAKCIJSKA LJEPILA

Jednokomponentna reaktivna ljepila reagiraju s vlažnošću zraka, UV-svjetlošću ili atmosferskim kisikom (aerobna ljepila) ili manjkom zraka, npr. s metalnim ionima (anaerobna ljepila). Jednokomponentna ljepila nanose se na jednu od površina koje će se lijepiti. Reakcija započinje odmah kao rezultat druge reaktivne komponente u atmosferi ili na površini koja će se lijepiti.

Visokoučinkovito lijepljenje reaktivnim ljepilima
(brzo, čvrsto i svestrano)

Jednokomponentna reaktivna ljepila sadrže neaktivni učvršćivač koji ne reagira kada je u pakiranju u uobičajenim okolnostima. Reakcija započinje samo kada učvršćivač dođe u kontakt s drugom reaktivnom komponentom. Ovisno o vrsti ljepila, reakciju može potaknuti vlažnost zraka, UV-svjetlost ili atmosferski kisik (aerobna ljepila).

DVOKOMPONENTNA REAKCIJSKA LJEPILA

Dvokomponentna reaktivna ljepila sastoje se od komponenti u obliku tekućine, paste ili praška, koje se općenito moraju precizno izmiješati u navedenim omjerima. Vrijeme obrade (radno vrijeme ljepila) ograničeno je, a stvrdnjavanje počinje odmah. Zalijepljeni se spoj mora učvrstiti na mjestu dok se potpuno ne stvrdne, a vrijeme stvrdnjavanja ovisi o vrsti ljepila i temperaturi okoline.

Visokoučinkovito lijepljenje reaktivnim ljepilima
(brzo, čvrsto i svestrano)

Reaktivna su ljepila ona koja se stvrdnu kao posljedica kemijskih, fizičkih ili katalitičkih reakcija. Obično se upotrebljavaju kada je potrebna visoka razina snage. Ova reaktivna ljepila obično imaju dvije komponente (vezivo i učvršćivač). Veziva i učvršćivači uvijek se pakiraju odvojeno. Ako te dvije komponente dođu u međusobni kontakt, započinje reakcija koja stvrdnjava ljepilo, zbog čega ono postiže svoju konačnu snagu.

TO FUNKCIONIRA OVAKO:

KADA SE UPOTREBLJAVAJU REAKTIVNA LJEPILA?

  • Kada će zalijepljeni spoj biti podložan velikom opterećenju.
  • Kada je potrebno da zalijepljeni spoj bude posebno snažan ili otporan na određenu temperaturu.
  • Kada su zalijepljene površine zatvorene, tako da otapala ne mogu izaći kroz materijal.

LJEPILA ZA VRUĆE LIJEPLJENJE

Ljepila za vruće lijepljenje dostupna su u obliku punjenja, olovke, praha, granula, mreže ili filma. Ne sadrže otapala i općenito ne zahtijevaju miješanje niti doziranje.
Ljepila za vruće lijepljenje otapaju se pod visokom temperaturom. To se događa ili izravno unutar zalijepljenog spoja (npr. peglanjem rubova) ili s pomoću pištolja za lijepljenje kojim se vruće ljepilo nanosi na dijelove koji će se lijepiti. Ljepila za vruće lijepljenje otapaju se na temperaturama između 110 °C (pištolj za lijepljenje UHU LT 110) i iznad 220 °C uz neke druge sustave.

LJEPILA OSJETLJIVA NA PRITISAK

Ljepila osjetljiva na pritisak proizvodi su koji ostaju trajno ljepljivi. Ovi se materijali upotrebljavaju u slučajevima kada lijepljenje ne bi trebalo biti trajno i kada je poželjno kasnije razdvajanje. Ljepila osjetljiva na pritisak uglavnom se upotrebljavaju na ljepljivim folijama i trakama, na obostrano ljepljivim trakama i ljepljivim jastučićima, kao i na papirićima za bilješke, samoljepljivim naljepnicama i folijama.